Ζαποροζσκαγια

Καιρόσ στην Vesele Raion, Ζαποροζσκαγια (Ουκρανία)

Veseloe