Ζαποροζσκαγια

Καιρόσ στην Rozivka Raion, Ζαποροζσκαγια (Ουκρανία)

Rozovka