Ζαποροζσκαγια

Καιρόσ στην Berdyansk Raion, Ζαποροζσκαγια (Ουκρανία)

Berdyansk

Ζαποροζσκαγια (Ουκρανία)