Ζαποροζσκαγια

Καιρόσ στην Berdyansk Municipality, Ζαποροζσκαγια (Ουκρανία)

Berdyansk

Ζαποροζσκαγια (Ουκρανία)