Ζακαρπατσκαγια

Καιρόσ στην Vynohradiv Raion, Ζακαρπατσκαγια (Ουκρανία)

Vinogradov