Ζακαρπατσκαγια

Καιρόσ στην Berehove Raion, Ζακαρπατσκαγια (Ουκρανία)

Beregovo