Βολινσκαγια

Καιρόσ στην Volodymyr-Volynskyi Raion, Βολινσκαγια (Ουκρανία)

Vladimir-Volynskij