Βολινσκαγια

Καιρόσ στην , Βολινσκαγια (Ουκρανία)

Vladimir-Volynskij