Βολινσκαγια

Καιρόσ στην Turiisk Raion, Βολινσκαγια (Ουκρανία)

Turijsk