Βολινσκαγια

Καιρόσ στην Ratne Raion, Βολινσκαγια (Ουκρανία)

Ratno