Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Yampil Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Yampol