Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Tyvriv Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Tivrov