Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Tulchyn Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Tulchin