Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Trostianets Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Trostyanec