Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Teplyk Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Teplik