Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Pishchanka Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Peschanka