Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Orativ Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Oratov