Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Nemyriv Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Nemirov