Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Lypovets Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Lipovec