Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Lityn Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Lityn