Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην , Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Ladyzhin