Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Крижопільський район, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Krizhopol