Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Koziatyn Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Kozyatyn