Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Haisyn Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Gajsin