Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Chechelnyk Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Chechelnik