Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Bershad Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Bershad