Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Bar Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Bar