Τεπνοπολσκαγια

Καιρόσ στην Zboriv Raion, Τεπνοπολσκαγια (Ουκρανία)

Zborov