Τεπνοπολσκαγια

Καιρόσ στην Zbarazh Raion, Τεπνοπολσκαγια (Ουκρανία)

Zbarazh