Τεπνοπολσκαγια

Καιρόσ στην Shumsk Raion, Τεπνοπολσκαγια (Ουκρανία)

Shumsk