Τεπνοπολσκαγια

Καιρόσ στην Monastyryska Raion, Τεπνοπολσκαγια (Ουκρανία)

Monastyriska