Τεπνοπολσκαγια

Καιρόσ στην Chortkiv Raion, Τεπνοπολσκαγια (Ουκρανία)

Chortkiv