Τεπνοπολσκαγια

Καιρόσ στην Buchach Raion, Τεπνοπολσκαγια (Ουκρανία)

Buchach