Τεπνοπολσκαγια

Καιρόσ στην Borschiv Raion, Τεπνοπολσκαγια (Ουκρανία)

Borschev