Πολταβσκαγια

Καιρόσ στην , Πολταβσκαγια (Ουκρανία)

Mirgorod

Πολταβσκαγια (Ουκρανία)