Πολταβσκαγια

Καιρόσ στην Kotelva Raion, Πολταβσκαγια (Ουκρανία)

Kotelva