Πολταβσκαγια

Καιρόσ στην Hlobyne Raion, Πολταβσκαγια (Ουκρανία)

Globino