Πολταβσκαγια

Καιρόσ στην , Πολταβσκαγια (Ουκρανία)

Gadyach