Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Zakharivka Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Frunzovka