Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Tatarbunary Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Tatarbunary