Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Tarutyne Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Tarutino

Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)