Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Shyriaieve Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Shiryaevo