Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Savran Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Savran