Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Sarata Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Sarata