Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Podilsk Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Kotovsk