Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Ovidiopol Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Ovidiopol