Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Kiliya Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Kiliya