Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Izmail Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Izmail