Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Izmail City Council, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Izmail