Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην , Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Illichevsk